Omgang med
Personlig Data

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi hos Happy-Home-Office behandler dine personlige oplysninger. Du kan også se Databeskyttelsespolitikken hos Simplybook.me, der er det bookingsystem som varetager alle vores bookinger for privatpersoner her.

Kontaktoplysninger og dataansvarlig

Didde Gökpinar
Happy-Home-Office Aps
Grundtvigsalle 14
6400 Sønderborg

info@happy-home-office.dk

CVR-nummer: 42904686

Formålene med vores persondatabehandling, typer af oplysninger, der behandles samt vores behandlingsgrundlag

Vi bruger dine personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for vores bookinger. Vi har ingen adgang til Kreditkortoplysninger, el.

Vi har brug for dit navn for at vi kan se hvem der har betalt for hvilken ydelse hvornår og vi beder om et nødtelefonnummer for din sikkerhed. Nummeret bliver slettet så snart undervisningen er slut.

Når vi hos Happy-Home-Office behandler følsomme oplysninger, sker dette, foruden med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. b., med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og artikel 9, stk. 2, litra b.

I det omfang opbevaring af personoplysninger udelukkende er begrundet i Happy-Home-Offices interesser, sker opbevaringen med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. f. De hensyn, der i så fald ligger bag opbevaringen, er angivet nedenfor under overskriften ”Tidsrum for vores persondatabehandling/opbevaring af oplysningerne”.

 

Kategorier af modtagere

Vores behandling af personoplysninger sker på en it-platform, der kører hos en ekstern hostingleverandør (Simplybook.me). De servere hostingfirmaet anvender er beliggende udenfor EU. Simplybook.me arbejder strengt efter EUs GDPR.

Dine oplysninger vil blive overgivet til en underviser i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere hver konkret booking, eller hvis vi bliver pålagt dette af offentlige myndigheder såsom politiet, SKAT og/eller domstolene.

Tidsrum for vores persondatabehandling/opbevaring af oplysningerne

Happy-Home-Offices ansatte og eksterne undervisere er instrueret i kun at behandle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt og tjener et sagligt formål.

Af skattemæssige årsager bliver alle bookinger opbevaret i 10 år.Herefter sker en irreversibel anonymisering af alle personlige oplysninger.

Ønsker du at blive slettet fra vores nyhedsliste eller fra vores kundekartotek kan du til enhver tid meddele os dette skrifteligt.


Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger, såfremt vi ligger inde med forkerte oplysninger.


Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset i det omfang, lovgivningen i øvrigt ikke tilsiger, at vi skal/kan behandle oplysningerne.


Ret til sletning

Du har ret til at anmode os om at slette personoplysningerne, og i det omfang lovgivningen i øvrigt ikke tilsiger, at vi skal/kan behandle oplysningerne, vil vi efterkomme en sådan anmodning.


Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og vi vil derpå ophøre med at behandle oplysningerne, medmindre vi også behandler oplysninger på andet juridisk grundlag end dit samtykke.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.


Klage
Enhver, der ønsker at rapportere et brud på databeskyttelsesforordningen som en person direkte berørt af bruddet, kan enten kontakte os direkte eller den relevante tilsynsmyndighed. Vi anbefaler, at du kontakter os, inden du sender en klage, hvis du mener, at den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på er forkert og / eller ulovlig, da vi altid er åbne for en dialog. Vores kontaktoplysninger er ovenfor.